O zavodu

Zavod Brezmejno gibanje je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje zlasti na kulturnem področju in je namenjena vsem.

Glavni namen je ljudem z drugačnimi zmožnostmi omogočiti, da se lahko ljubiteljsko kot tudi na profesionalni ravni vključijo na kulturnem umetniškem področju.

Cilj je, da se ljudje z drugačnimi zmožnostmi zlasti na področju sodobnega plesa in scenske umetnosti vključijo, se v večji meri socializirajo in se tudi osebnostno udejanijo.  S tem  na področju plesne umetnosti odpremo novo vejo-možnost profesionalizma in nova delovna mesta kot tudi na družbeno-socialno vključenost in enakih možnostih za vse. Glavne aktivnosti so delavnice po metodi DanceAbility (ples za vse, brez izključevanj), ki  izhaja iz improvizacije in povezuje vse ljudi z drugačnimi zmožnostmi (ljudi, ki ne vidijo, ki ne slišijo, ljudi z gibalnimi izzivi..) ter ljudi, ki imajo interes z njimi delati oz. soustvarjati.

Verjamemo, da je umetnost možno orodje, ki lahko pomaga pri uresničevanju socialnih sprememb in ki lahko omogoči ljudem s drugačnimi potrebami večjo moč. Iz tega stališča zavzemamo močno socialno in politično komponento, saj si prizadevamo promovirati umetnost, posebej ples kot pomembno orodje za promocijo vključevanja in razbijanja stereotipov in predsodkov v zvezi z ljudmi z drugačnimi potrebami. Tako pozitivno vplivamo na socialni razvoj ter na zvišanje socialne vključenosti ranljivih skupin prebivalstva in zmanjšanje družbenega razslojevanja ter odpravo predsodkov. Na ta način seznanimo širšo javnost, tako da lahko razume, sprejme in podpre to panogo. 

Trajnost/dolgoročnost  ideje: dolgoročno bi vplivali na to področje, ki ga odpiramo na področju plesa za vse ljudi (mešane skupine), torej na to da “osebe z drugačnimi zmožnostmi” vključimo v družbo-ples, na družbo in dopustitev da vse ljudi vključijo med sebe enakovredno v vsa družbena dogajanja/dejavnosti, človekove pravice in enakovredno vrednotenje, na izobraževanje institucij, terapevtov, šol, da začnejo te možnosti upoštevati in graditi/obogatiti na plesno stroko, kot profesionalizem-možnost vključevanja drugačnih na profesionalni ravni (plesalci in koreografi, pedagogi).

Posledično vplivamo na: večjo družbeno vključenost ljudi z drugačnimi potrebami, kvalitetno preživljanje prostega časa (za udeležence delavnice), z delom v mešanih skupinah razvijamo inovativen pristop (s prenosom primera dobre prakse), kjer se dviguje stopnja družbene tolerance, preseganje predsodkov, kolektivni duh in različne oblike komunikacije (verbalna, telesna, slušna itd.), krepimo in spodbujamo psihofizično dejavnost, ki izboljšuje osebno samozavest in počutje posameznikov, prispevamo estetsko dodano vrednost na polju uprizoritvene umetnosti (in umetnosti nasploh) problematiziramo vprašanje kaj je sploh profesionalno, vnašamo večjo kreativnost in inovativnost v obstoječe in ukoreninjene oblike terapevtskega dela,  spodbujamo raziskovanje raznolikih gibalnih vzorcev in interdisciplinarno povezovanje omenjenih področij dela.

Inovativnost: improvizacija kot orodje za raziskovanje giba in osebnostne rasti; razvoj nove metode dela v mešani skupini; večja ustvarjalnost pri terapevtskem delu; raziskovanje in razvoj novih gibalnih vzorcev in posledično  umetniških oblik.