Več o metodi DanceAbility

DanceAbility povezuje vse ljudi z drugačnimi zmožnostmi/izzivi in ljudi, ki imajo interes z njimi delati, soustvarjati na področju sodobnega plesa. Posledica večjega števila takšnih stikov bi bila zgolj v dobrobit vseh vpletenih, saj bi s tem širili medsebojno razumevanje in posledično boljše sobivanje. DanceAbility tako poziva k večji strpnosti, razumevanju, vključevanju ljudi s posebnimi potrebami, ki so bili do zdaj povečini spregledani in zapostavljeni.

DanceAbility spodbuja rast mešanih plesnih sposobnosti posameznikov na način, da kultivira „skupen prostor“  ustvarjalne  izraznosti za vse ljudi. S temi delavnicami pripomoremo k zmanjšanju predsodkov in napačnih koncepcij glede drugačnosti, ki so globoko zakoreninjene ne le znotraj širše družbe, temveč tudi znotraj plesnih in vseh skupnosti, ki se dejavno ukvarjajo s psihofizično dejavnostjo. V tem pogledu to predstavlja njihov manjko, saj z nenamenjanjem pozornosti hendikepiranim na ta način morda nehote izključujejo pomembno skupino ljudi, ki lahko odpre nov horizont na področju gibalnih vzorcev. Namreč s sebi lastno estetiko in posebnimi načini gibanja, se globoko zakoreninjeni sofisticirani gibalni vzorci porušijo in omogočijo raziskovanje in vznik novih načinov gibanja in komunikacije.

Osnova DanceAbility metode je improvizacija, ki vključuje štiri glavne elemente: občutek, odnos, čas in obliko v prostoru. Improvizacija nam omogoča vstop v neznano kot tudi prisluhniti intuiciji, ki nas vodi pri samem odločanju. Plesalci se tako naučijo to pri sebi prepoznati in tako slediti svojim željam pri gibanju. Vsak poišče nove načine gibanja in komuniciranja. DanceAbility metoda je študij gibanja, ki nobenega ne izolira glede na omejitve posameznikov.

Improvizacijski proces nam daje neprestano nove izbire možnosti, da se povežemo na načine, ki so usklajeni z našimi namerami. Izbire se lahko izvede intuitivno ali skozi proces razmišljanja. Improvizacija vključuje to, da postaneš vajen biti prisoten in radoveden. Ozavešča našo podzavest – kakšne posledice imajo naše odločitve. Ko improviziramo lahko delamo z preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Improvizacija je primerna za delo z mešanimi skupinami predvsem zato, ker ji njena fleksibilnost omogoča, da ne pride do izolacij.

DanceAbility ni terapija, gre za povsem indentični pristop kot pri vseh plesalcih, samo da se tokrat združi vse ljudi in poišče načine, da se to lahko izpelje. Je enakovredno sodelovanje raziskovanje okolice za vsakogar. Ni prostor, kjer nekateri rabijo pomoč in drugi pomagajo. Vsak človek bi moral biti vzet kot nekaj posebnega in edinstvenega. Invalidnosti ne smemo obravnavati kot nekaj posebnega ampak jo videti le kot naravni del tega, kajti vsak posameznik je edinstven »začasno sposoben« Raznolikosti skupino obogatijo in od edinstvenih razlik posameznikov prihaja bogastvo.

DanceAbility se je začel razvijati že pred 25 leti v Oregonu iz Contemporary Dance (demokracija v plesu, sodobni ples). Sprva so začeli kot osnovo z contact-improvisation (kontaktna improvizacija) tehniko za katero so menili, da bi bila lahko skupna vsem, kar tudi je in so jo tako uporabili na nov način.

Že vrsto let obstaja DanceAbility Europe Network (mreža, ki povezuje države v Evropi) in DanceAbility International po celem svetu, katere predstavnik in ustanovitelj je Alito Alessi.  Namen teh delavnic je izobraziti vse ljudi  o zmožnostih ljudi s posebnimi potrebami v plesu in jim pokazati, da v plesu ni mej.

Več o DanceAbility si lahko pogledate na spletni strani  http://www.danceability.com/